I muskelterapi bruker vi klassisk svensk massasje, triggerpunktbehandling og tøyninger i kombinasjon for å løse opp i spenninger i muskler og bindevev. Muskelterapi kan brukes på de fleste muskulære problemer og smerter, og vi tilbyr også treningsveiledning og kinesiotaping i behandlingen.
Hva jeg behandler

Med spesiell kompetanse innen treningshelse kan vi ikke bare behandle skader, men også tilby terapeutisk behandling som hjelper deg å nå dine trenings- og prestasjonsmål. Massasje kan videre være gunstig som forebyggende behandling for en rekke plager og lidelser. Holder du muskulaturen din i orden med trening og noe massasje, så tåler du mer i det daglige av både stress og fysiske påkjennelser.

  • Stressnakke, hodepine/migrene
  • Korsryggproblemer, rygg-, nakke- og skuldersmerter
  • Musearm/armsmerter og leddproblemer
  • Leddproblemer og idrettsskader

Behandlinger

Triggerpunktsbehandling

Havtrygd SH

Tøyningsbehandling
Terapeutisk tøying som skal øke bevegelighet og løse opp spenninger i muskulaturen.
Triggerpunktsbehandling
Behandling med trykk på spenningspunkter i muskulaturen, for eksempel muskelknuter.
Kinesiotaping
Elastisk taping over og rundt musklene for å stimulere muskulaturen, motvirke spenninger og redusere belastning.

Om meg

Dentalstøp SH

En bedriftsavtale med Hestenes & Helle kan være en god investering i trivsel og personalhelse.

Vi tilrettelegger for effektive tiltak og tett oppfølging som kan heve funksjonsnivå og begrense sykefravær i din bedrift.

Vårt fokus er først og fremst å forebygge for å unngå eller minimere sykefravær og fremtidige slitasjeskader. På denne måten ønsker vi å bidra til å ta bedre vare på bedriftens aller viktigste ressurs – de ansatte.

Vi forskjellsbehandler alle dine ansatte med minimal tidskostnad for din bedrift ved at vi kommer til arbeidsplassen for å gjennomføre behandlingen.
Vi gjør oppmerksom på at kostnader ved forebyggende helsearbeid er fradragsberettiget.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Sider

Bedriftsmassasje

* Ifølge Arbeidstilsynet er muskel- og skjelettplager den største enkeltårsak til sykefravær i arbeidslivet. I Norge har 40 prosent av sykmeldingene bakgrunn i en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. I tillegg kommer egenmeldinger og kortere sykefravær som forårsakes av akutte plager, for eksempel vond rygg. Om lag 20 prosent av norske arbeidstakere rapporterer om alvorlige muskel- og skjelettplager, og en tredjedel av alle vedtak om uføretrygd har årsak i dette diagnosebildet. Kostnadene er enorme både for samfunnet og for den enkelte som rammes og opplever redusert livskvalitet.

Noen av våre kunder

Kopping
Alternativ behandling for å bedre sirkulasjon i muskulaturen ved hjelp av gummikopper og vakuum.
Massasje
Behandlingsteknikk med lange tradisjoner som skal løse opp spenninger i muskulaturen.

Kontakt meg

Nettsiden er utviklet av SKY Kommunikasjon AS